Regulamin

Szanowny Turysto w trosce o komfort Twojego wypoczynku oraz zadowolenie z pobytu w naszym Ośrodku przedstawiamy regulamin:

§ 1 – Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30% kosztów pobytu w terminie podanym w potwierdzeniu rezerwacji. Różnicę między dokonaną rezerwacją a całkowitymi kosztami pobytu pobieramy w dniu przyjazdu.Do kosztów pobytu doliczana jest opłata klimatyczna pobierana w dniu przyjazdu. (opłata jest ustalana na podstawie Uchwały Rady Gminy Postomino).

§ 2 – W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200,00 złotych na poczet zabezpieczenia w przypadku ewentualnego uszkodzenia sprzętu będącego na wyposażeniu domków. Powstałe szkody lub awarie należy niezwłocznie zgłaszać właścicielowi.

§ 3 – Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przedstawionego regulaminu naszego ośrodka.

§ 4 – Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Ewentualne wcześniejsze przyjazdy należy ustalać telefonicznie.

§ 5 – Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 07:00.

§ 6 – Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałych z winy wynajmującego lub osób odwiedzających. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekunowie.

§ 7 – Zabawa dzieci powinna się odbywać wyłącznie pod opieką dorosłych.

§ 8 – Nie odpowiadamy za wartościowe przedmioty pozostawione w domkach oraz za parkujące samochody.

§ 9 – Istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowych osób wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem ośrodka.

§ 10 – Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka od godziny 23:00 do godziny 07:00. W pozostałych godzinach tylko za zgodą właściciela.

§ 11 – Zabrania się palenia tytoniu, używania urządzeń tj. grille elektryczne, grzejniki elektryczne, grzałki, termowentylatory oraz smażenia ryb w domkach.

§ 12 – Nie przyjmujemy zwierząt.

§ 13 – Wynajmujący zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do próśb właściciela ośrodka.

§ 14 – Osoby, które będą naruszać zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.

§ 15 – Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy, ani wpłaconego zadatku w razie niedotrzymania podanego terminu pobytu lub rezygnacji.

§ 16 – Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi.

§ 17 – W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 złotych.

§ 18 – Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

§ 19 – W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

§ 20 – Regulamin ośrodka podany jest do wiadomości poprzez zamieszczenie na naszej stronie internetowej oraz dostępny na tablicy informacyjnej na terenie ośrodka.